Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Секции • Секция „Хуманитарни и обществени науки“

В секция „Хуманитарни и обществени науки“ членуват 33-ма български хумболтианци. Седем са представители на обществените науки – право, социология, икономика, а останалите са филолози, философи, историци и археолози. Освен като участници в общите дейности на Хумболтовия съюз в България – регионални колегиуми, дискусии и изложби, много от членовете на секцията се проявяват и като инициатори и организатори на Хумболтови конференции в сферата на тяхната научна проблематика, съставители и издатели на тематични сборници, а също и като автори на редица двустранни проекти с финансовата подкрепа на Фондацията.
Секцията провежда периодично неформални сбирки, на които в стила на античните академии лекция на колега из индивидуалните му изследователски постижения се съчетава с неформално обсъждане на произтеклите от нея интердисциплинарни асоциации, с размяна на информация за интригуващи публикации и идеи за бъдещи проекти.председател • проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов
заместник-председател • доц. д-р Добриела Тодорова Котова
проф. д-р Елка Георгиева Бакалова-Лазарова, чл.-кор. на БАН
проф. д.и.н. Диляна Василева Ботева-Боянова
проф. д.и.н. Константин Петров Бошнаков
проф. д-р Николина Славчева Бурнева
доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров
проф. д-р Ирена Георгиева Василева
доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова
проф. д-р Поля Неделчева Голева
доц. д-р Камен Димитров Димитров
доц. д-р Мария Илиева Ендрева
гл. ас. д-р Иван Иванов Илиев
проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев
проф. д-р Емил Георгиев Константинов
доц. д-р Росина Людмилова Костова
доц. д-р Дарина Максимова Младенова
акад. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов
гл. ас. д-р Магдалена Антонова Парчева
проф. д-р Бисерка Димитрова Пенкова
д-р Иван Петров Петров
доц. д-р Христо Димитров Попов
проф. д-р Ивайла Любомирова Попова
д-р Бисерка Рачева
доц. д-р Орлин Мирчев Спасов
проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
доц. д-р Светлана Темелкова Събева
проф. д-р Лора Емилова Тасева
проф. д-р Христо Петков Тодоров
доц. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
проф. д.ф.н. Мария Антонова Шнитер


Новини и събития
20.05.2012 - Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“, Варна, 16-20 май 2012 г.
От 16 до 20 май 2012 г. във Варна се състоя международен Хумболтов симпозиум на тема „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“.... научете повечеЗа фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024