Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор" | 30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова | 16.03.2021 - От посланика на ФРГ | 12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Секции • Хуманитарни и обществени науки

В секция „Хуманитарни и обществени науки“ членуват 33-ма български хумболтианци. Седем са представители на обществените науки – право, социология, икономика, а останалите са филолози, философи, историци и археолози. Освен като участници в общите дейности на Хумболтовия съюз в България – регионални колегиуми, дискусии, изложби, много от членовете на секцията се проявяват и като инициатори и организатори на Хумболтови конференции в сферата на тяхната научна проблематика, съставители и издатели на тематични сборници. Особено активни са археолозите, които разработват редица двустранни проекти с финансовата подкрепа на Фондацията.
Секцията провежда периодично неформални сбирки, където на чаша вино или бира хумболтианците обсъждат актуални проблеми на науката в България, разменят информация в своята професионална област или идеи за бъдещи проекти.


председател • проф. д-р Николина Славчева Бурнева
заместник-председател • доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова
проф. д.и.н. Диляна Василева Ботева-Боянова
доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров
проф. д.ф.н. Ирена Георгиева Василева
гл. ас. д-р Иван Иванов Илиев
Стилиян Йотов
Георги Каприев
Дарина Младенова
чл. кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов
д.ф.н. Бисерка Рачева
проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов
доц. д-р Светлана Темелкова Събева
проф. д-р Лора Емилова Тасева
доц. д-р Таня Бойчева Чавдарова


Новини и събития
20.05.2012 - Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“, Варна, 16-20 май 2012 г.
От 16 до 20 май 2012 г. във Варна се състоя международен Хумболтов симпозиум на тема „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“.... научете повечеЗа фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021