Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Секции • Химически и технически науки

председател • проф. дн Людмил Манолов Антонов
заместник-председател • проф. д-р Анела Николова Иванова
заместник-председател • доц. д-р Петър Ковачев
проф. д.т.н. Виктор Анчев
проф. дн Христо Христов Баларев
проф. д-р инж. Силвия Василева Бойчева
проф. дн Георги Николов Вайсилов
проф. д-р Стоян Иванов Гуцов
проф. дн Евгения Христова Джагарова
проф. дн Владимир Димитров
доц. д-р Божидарка Иванова
проф. дн Цонко Митев Колев
доц. д-р Красимир Любенов Костов
проф. дн Румяна Кирилова Коцилкова
проф. д.х.н. Юрий Ангелов Кълвачев
проф. дн Александър Атанасов Милчев
проф. дн Андрей Иванов Милчев
доц. д-р Михаил Михайлов
проф. д-р Гергана Моллова
проф. дн Христо Нанев Нанев
проф. дн Петър Димитров Петров
проф. д.т.н. инж. Георги Тодоров Попов, д-р хон. кауза
чл. кор. проф. дн Тони Георгиев Спасов
чл. кор. проф. дн Константин Иванов Хаджииванов
проф. дн Весела Цветанова Цакова
акад. проф. дн Христо Борисов Цветанов
проф. д-р Румен Цветанов Цеков

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024