Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Секции • Cекция „Медико-биологически и аграрни науки“

Cекция „Медико-биологически и аграрни науки“ обединява български учени, работещи в областта на медицината, биологичните и аграрните науки. Понастоящем в секцията членуват 22-ма хумболтианци. Най-голям брой са представителите на хуманната и ветеринарната медицина, следвани от тези на биологичните и селскостопанските науки. Учените разработват широк кръг от научни проблеми в областите на биомедицината и аграрните науки. Техните постижения и конкретни научни приноси намират широк отзвук в световната специализирана научна литература.
Всички са активни участници в национални и международни научни прояви, много от тях са канени като лектори на такива. Секцията провежда неформални сбирки, на които се обсъждат актуални проблеми на науката в България, разменя се информация за нови постижения в професионалните области.


председател • доц. д-р Мая Маргаритова Захариева
заместник-председател • проф. дн Спиро Михайлов Константинов
проф. д.м.н Радка Младенова Аргирова
проф. д.ф.н. Светла Василева Богданова
акад. проф. д.м.н Петя Иванова Василева
проф. дн Виолета Борисова Великова
чл. кор. проф. д.б.н. Мила Василева Власковска
проф. д-р Велина Неделчева Гергелчева-Близнакова
проф. д.м.н Сабина Драгомирова Долапчиева
проф. д.м.н Стефан Георгиев Дундаров
чл. кор. проф. д.б.н. Андон Радев Косев
проф. д-р Радка Петрова Кънева
проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
доц. д-р Полина Стоянова Петкова-Кирова
чл. кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева
проф. д-р Анастасия Стойчева Стойкова
доц. д-р Стойно Стефанов Стойнов
проф. д.б.н. Албена Първанова Тодорова-Георгиева
проф. д-р Антон Божидаров Тончев
проф. д.м.н Андон Димитров Филчев
проф. д.м.н Пенко Минков Шотеков

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024