Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков | 02.06.2022 - Хумболтов колегиум - Die Wissenschaften in Dialog und Monolog, Арбанаси, 30 юни – 3 юли 2022 г. | 31.05.2022 - Хумболтов колегиум „Науките в диалог и монолог“ |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Секции • Cекция „Медико-биологически и аграрни науки“

Cекция „Медико-биологически и аграрни науки“ обединява български учени, работещи в областта на медицината, биологичните и аграрните науки. Понастоящем в секцията членуват 22-ма хумболтианци. Най-голям брой са представителите на хуманната и ветеринарната медицина, следвани от тези на биологичните и селскостопанските науки. Учените разработват широк кръг от научни проблеми в областите на биомедицината и аграрните науки. Техните постижения и конкретни научни приноси намират широк отзвук в световната специализирана научна литература.
Всички са активни участници в национални и международни научни прояви, много от тях са канени като лектори на такива. Секцията провежда неформални сбирки, на които се обсъждат актуални проблеми на науката в България, разменя се информация за нови постижения в професионалните области.


председател • проф. д.м.н Радка Младенова Аргирова
заместник-председател • доц. д-р Мая Маргаритова Захариева
проф. д.ф.н. Светла Василева Богданова
акад. проф. д.м.н Петя Иванова Василева
проф. дн Виолета Борисова Великова
чл. кор. проф. д.б.н. Мила Василева Власковска
проф. д-р Велина Неделчева Гергелчева-Близнакова
проф. д.м.н Сабина Драгомирова Долапчиева
проф. д.м.н Стефан Георгиев Дундаров
проф. дн Спиро Михайлов Константинов
чл. кор. проф. д.б.н. Андон Радев Косев
проф. д-р Радка Петрова Кънева
проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
доц. д-р Полина Стоянова Петкова-Кирова
чл. кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева
проф. д-р Анастасия Стойчева Стойкова
доц. д-р Стойно Стефанов Стойнов
проф. д.б.н. Албена Първанова Тодорова-Георгиева
проф. д-р Антон Божидаров Тончев
проф. д.м.н Андон Димитров Филчев
проф. д.м.н Пенко Минков Шотеков

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2023