Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
26.11.2021 - Тринадесет български хумболтианци в списъка на най-авторитетните учени в света | 19.11.2021 - Събранието на академиците избра петима хумболтианци за академици и член-кореспонденти | 02.10.2021 - Напусна ни проф. д-р Борис Парашкевов | 08.07.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Секции

Секция „Хуманитарни и обществени науки“
В секция „Хуманитарни и обществени науки“ членуват 33-ма български хумболтианци. Седем са представители на обществените науки – право, социология, икономика, а останалите са филолози, философи, историци и археолози. Освен като участници ... научете повече, членове

Секция „Химически науки“
Секция „Химически науки“ включва международно известни учени, стипендианти на фондация „Александър фон хумболт“, с научни интереси в областите неорганична химия, катализ, физикохимия, теоретична химия, органична химия и полимери.
научете повече, членове

Секция „Физико-математически и геологически науки“
Секция „Физико-математически и геологически науки“ обединява стипендианти на Фондация „Александър фон Хумболт“ (включително и стипендианти по програмата Феодор Люнен), които работят във всички области на експерименталната и теоретичната ... научете повече, членове

Cекция „Медико-биологически и аграрни науки“
Cекция „Медико-биологически и аграрни науки“ обединява български учени, работещи в областта на медицината, биологичните и аграрните науки. Понастоящем в секцията членуват 22-ма хумболтианци. Най-голям брой са представителите на хуманната и ветеринарната ... научете повече, членове

Технически науки

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2022