Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
02.10.2021 - Напусна ни проф. д-р Борис Парашкевов | 08.07.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор" | 30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
акад. проф. д.ф.н. Стефан Георгиев ХристовНаучни области
Квантова химия, електронна емисия, теоретична химична кинетика, тунелен ефект

Научни постижения
Обща теория на електронните преходи през енергетични бариери в твърди системи; квантово-механична теория на електрохимичните процеси, свързани с преходи на йони и протони и за скоростите на химичните реакции; обща квантово-механична теория на безизлъчвателни процеси в кристали и др.

Заемани длъжности
1964 - 1966
ректор • Химикотехнически и металургичен университет - София

1960 - 1972
председател • Българско химично дружество

1960 - 1972
председател • Български национален комитет на IUPAC

1960 - 1972
член-основател • редакционна колегия на Electrochimica Acta

1947
основател • Катедра по физикохимия

Отличия
  • Димитровска награда (1966)
  • Заслужил деятел на науката (1972)
  • Орден "Св. св. Кирил и Методий" (2 пъти)
  • Орден "Стара планина" (2000)
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021