Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков | 02.06.2022 - Хумболтов колегиум - Die Wissenschaften in Dialog und Monolog, Арбанаси, 30 юни – 3 юли 2022 г. | 31.05.2022 - Хумболтов колегиум „Науките в диалог и монолог“ |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д-р Лора Емилова Тасева


филология: славистика, медиевистика
Институт за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките
хумболтови специализации: 2000–2001 – Университет Мюнстер, проф. д-р Райнер Щихел; 2003 – Университет Бон, проф. д-р Хелмут Кайперт; 2016 – Хумболтов университет Берлин, проф. д-р Кристиан Фос
lemtaseva@gmail.com


Научни области
славистика

Публикации
Тасева, Л. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Текстологично изследване. Издание на Закхеевия превод. Словоуказатели. (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris LIV). Freiburg i. Br: Weiher-Verlag, 2010.

Miklas, H., Taseva, L., Jovcheva, M. Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. (= Schriften der Balkan Kommission 47, Fontes 3). Wien - Sofia: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften / Издателство на БАН, 2006.

Тасева, Л., Йовчева, М. Книга на пророк Иезекиил. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева. София, 2003 (= Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 2). София: БАН, 2003.

Николова, С., Йовчева, М., Попова, Т., Тасева, Л. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог.. София: БАН, 1999.

Тасева, Л. Българска топонимия от гръцки и сръбски средновековни документи. София: РИК Литера, 1998.

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2023