Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. дн Виолета Борисова Великова


биология: растителна физиология, метаболомика, протеомика, екофизиология, биосфера-атмосфера взаимодействия, биогенни летливи органични съединения, климатични промени
Институт по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките
хумболтов престой:  2012–2014 – Хелмхолц Център в Мюнхен, проф. д-р Йорг-Питър Шнитцлер
violeta.velikova@gmail.com; http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=1985

Адрес
София-1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 21

Научни области
физиология на растенията, фотосинтеза, протеомика, метаболомика, околна среда, биосфера – атмосфера взаимодействия, абиотичен и биотичен стрес, климатични промени.

Научни постижения
за информация: http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=1985

Заемани длъжности
2014 - досега
професор • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

2014 - досега
Председател на научен съвет • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

2014 - досега
ръководител на лаб. "Фотосинтеза - активност и регулация" • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

2006 - 2014
ст.н.с.IIст. (2011 - доц.) • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

Хумболтови престои в Германия
2012 - 2014
Мюнхен, Хелмхолц Център. Научен домакин: проф. Йорг-Питър Шнитцлер

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2023