Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор" | 30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова | 16.03.2021 - От посланика на ФРГ | 12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
акад. проф. д.х.н. Христо Борисов Цветанов


Адрес
София 1151, с. Лозен, ул. Рашовец 7, българия

Научни области
химия на полимерите, анионна полимеризацияа, контролирана полимеризация, полимерни наночастици, колоидни системи,
полимери, реагиращи на външни въздействия, хидрогелове

Научни постижения
"penultimate effect" при анионна полимеризация; УВ омрежване на водоразтворими полимери; технология за получаване на високомолекулни полиоксирани; двойно- и тройно-чувствителни макромолекули; нов метод за получаване на кухи наносфери.

Заемани длъжности
2003 - 2012
Председател на научен съвет • Институт по полимери - БАН

1991 - 2009
ръководител на лаборатория • Институт по полимери - БАН

1989 - 1993
зам. директор • Институт по полимери - БАН

1988 - 1989
и.д. директор • Централна лаборатория по полимери - БАН

1973 - 1987
научен секретар • Централна лаборатория по полимери - БАН

Хумболтови престои в Германия
2011
Байройт, Университет Байройт. Научен домакин: проф. А.Х.Е. Мюлер

1990
Майнц, Институт по органична химия, Университет Майнц. Научен домакин: проф. Р.Ц. Шулц

1982 - 1983
Майнц, Институт по физикохимия, Университет Майнц. Научен домакин: проф. д-р хонорис кауза Г.В. Шулц

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021