Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.07.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор" | 30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова | 16.03.2021 - От посланика на ФРГ |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Членове

проф. д.т.н. Виктор Анчев
проф. д.м.н Радка Младенова Аргирова
проф. д.ф.н. Светла Василева Богданова
доц. д-р инж. Силвия Василева Бойчева
проф. д-р Николина Славчева Бурнева
доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров
проф. дн Георги Николов Вайсилов
проф. д-р Ирена Георгиева Василева
доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова
проф. дн Николай Колев Витанов
доц. д-р Камен Димитров Димитров
проф. дн Милко Николов Илиев
Стилиян Йотов
проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев
доц. д-р Петър Ковачев
проф. дн Румяна Кирилова Коцилкова
проф. дн Огнян Иванов Кунчев
проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев
проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
доц. д-р Михаил Михайлов
доц. д-р Дарина Максимова Младенова
проф. д-р Гергана Моллова
чл. кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов, чл.-кор. на БАН
проф. дн Албена Дончева Паскалева
чл. кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева
д-р Бисерка Рачева
проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов
доц. д-р Светлана Темелкова Събева
проф. д-р Лора Емилова Тасева
акад. проф. дн Христо Борисов Цветанов
проф. дн Милчо Кирилов Цветков
доц. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021