Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков | 02.06.2022 - Хумболтов колегиум - Die Wissenschaften in Dialog und Monolog, Арбанаси, 30 юни – 3 юли 2022 г. | 31.05.2022 - Хумболтов колегиум „Науките в диалог и монолог“ |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Ръководство

председател • проф. д-р Лора Емилова Тасева
заместник-председател • проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев
заместник-председател • проф. дн Петър Димитров Петров
секретар • проф. д-р Николина Славчева Бурнева
касиер • проф. дн Виолета Борисова Великова
учен-посланик на фондация Александър фон Хумболт за България • доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров
почетен член • проф. дн Георги Николов Вайсилов
почетен член • акад. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов
почетен член • чл. кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева


Химически и технически науки • председател • проф. дн Людмил Манолов Антонов
Cекция „Медико-биологически и аграрни науки“ • председател • проф. д.м.н Радка Младенова Аргирова
Секция „Физико-математически и геологически науки“ • председател • проф. дн Албена Дончева Паскалева
Секция „Хуманитарни и обществени науки“ • председател • проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов

Контролно-ревизионна комисия

председател • проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
доц. д-р инж. Силвия Василева Бойчева
проф. д.и.н. Диляна Василева Ботева-Боянова

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2023