Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор" | 30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова | 16.03.2021 - От посланика на ФРГ | 12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Ръководство

почетен председател • акад. проф. д.б.н. Евгени Викторов Головински
председател • проф. д-р Лора Емилова Тасева
заместник-председател • проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев
заместник-председател • акад. проф. д.х.н. Христо Борисов Цветанов
секретар • проф. д.ф.н. Светла Василева Богданова
касиер • проф. д.и.н. Диляна Василева Ботева-Боянова
учен-посланик на фондация Александър фон Хумболт за България • доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров
почетен член • проф. д.х.н. Георги Николов Вайсилов
почетен член • чл. кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов
почетен член • чл. кор. проф. д.б.н. Илза Константинова Пъжева


Хуманитарни и обществени науки • председател • проф. д-р Николина Славчева Бурнева
Биомедицински и аграрни науки • председател • проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
Физико-математически науки • председател • проф. д.ф.н. Албена Дончева Паскалева
Химически науки • председател • проф. д.х.н. Петър Димитров Петров

Контролно-ревизионна комисия

председател • проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
доц. д-р Силвия Василева Бойчева
проф. д-р Виолета Борисова Великова

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021