Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков

На 7.9.2022, след кратко боледуване, ни напусна доц. д-р Милчо Кирилов Цветков.
Роден през 1945 г., той завършва през 1971 г. физика и астрономия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 1976 г. защитава докторат по Физика и математика в Бюраканската обсерватория към Ереванския университет (Армения) под ръководството на проф. Людвик Мирзоян (1923-1999), а през 1985 г. се хабилитира в Института по Астрономия към Българската академия на науките.
Основните научни интереси на Милчо Цветков обхващат изследванията на избухващи звезди в звездни агрегати, големи астрономически бази данни, Data mining, обработка на изображения, архивиране на фотографски наблюдения, синтез между астрономически изображения и информационните и комуникационни технологии, виртуални обсерватории. Изследванията му върху звездните агрегати по време на докторантурата му в Бюраканската обсерватория позволяват да бъдат открити и проучени множество избухващи звезди, която работа той продължава с инсталирането и провеждането на първите наблюдение на Шмит телескопа в Националната астрономическа обсерватория в Рожен, към БАН.
През последните 30 години главните му научни проекти са свързани със създаването и развитието на базата данни за широкоъгълни плаки (Wide-Field Plate Database, WFPDB). Под негово ръководство проектът стартира в Института по астрономия към БАН през 1991, по инициатива на работната група “Wide-Field Sky Surveys на Международния астрономически съюз (International Astronomical Union, IAU). Неговата главна цел е да бъдат дигитализирани в един общ онлайн архив, със съответните инструменти за търсене и анализ на огромното количество от астрономически фотографски наблюдения (над 2 500 000 плаки), провеждани за период от над 100 години в целия свят, в над 200 обсерватории, от повече от 400 телескопа, и представляващи уникален извор за изследванията на поведението на небесните тела.
Милчо Цветкова бе водещ изследовател в многобройни астрономически проекти, посветени на изследването, опазването, дигитализацията и осигуряването на уеб-базиран достъп до архивите от астрономически плаки в България, както и в другите европейски астрономически обсерватории в  Унгария (Конколи), Сърбия (Белград), Румъния (Букурещ), Русия (Москва), Украйна (Киев, Одеса, Лвов), Германия (Мюнстер, Потсдам, Хамбург, Бамберг, Йена, Хайделберг). Широките му международни контакти като член на IAU (от 1976), European Astronomical Society (от 1991), American Association of Variable Stars Observers (от 1996) му позволяват развитие и популяризиране достиженията на българската астрономия чрез участието му и на многобройни научни форуми в Австралия, Армения, Германия, Гърция, Индия, Индонезия, Норвегия, Обединеното кралство,  САЩ, Сърбия, Русия, Унгария, Украйна, Холандия, Чили, Япония и др. Под негово ръководство успешно защитават магистърските си или докторски тези водещи в момента учени в българската и германската астрономия.
Доц. Цветков е хумболтианец от 1988 г. В професионалния му и житейски път престоят му в Астрономическия Институт при Университета в Мюнстер, 1988-1990, под научното домакинство на покойната проф. д-р Валтраут Карола Зайтер (1930-2007) е от ключово значение, продължило в следващите години с неколкократни научни престои в института в Мюнстер, астрономическите обсерватории в Бамберг и Хамбург. Той е активен член на Хумболтовия съюз в България от самото му основаване през 1992 г. и дългогодишен член на неговото ръководство.
Едно от последните признания на Милчо Цветков бе удостояването му през 2015 г. с престижната награда на Фондация Александър фон Хумболт за алумни изследователи (Humboldt-Alumni-Award) за неговата инициатива „Humboldt Astroinformatics Networking“, целяща създаване на научна мрежа между съседните балкански държави, Армения, Германия и Украйна за изследвания в сферата на астроинформатиката, развитие на софтуер и споделяне на иновации в полето на IT технологиите.Новини и събития

   Новини Събития   
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“
... научете повече
14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка
... научете повече
01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си
... научете повече
07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков
... научете повече
31.05.2022 - Хумболтов колегиум „Науките в диалог и монолог“
... научете повече
12.04.2022 - Юбилей на проф. Трою Троев
... научете повече
22.03.2022 - Хумболтова горичка
... научете повече
02.03.2022 - Декларация на Ръководството на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
01.02.2022 - Дарителска кампания „Хумболтова горичка“
... научете повече
26.11.2021 - Тринадесет български хумболтианци в списъка на най-авторитетните учени в света
... научете повече
19.11.2021 - Събранието на академиците избра петима хумболтианци за академици и член-кореспонденти
... научете повече
02.10.2021 - Напусна ни проф. д-р Борис Парашкевов
... научете повече
03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор"
... научете повече
30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова
... научете повече
16.03.2021 - От посланика на ФРГ
... научете повече
12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински
... научете повече
30.11.2020 - Отворено писмо от Ръководството на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
26.11.2020 - Почина акад. проф. д.и.н. Константин Д. Косев
... научете повече
12.11.2020 - Отличени хумболтианци
... научете повече
09.07.2020 - Проф. дбн Илза Пъжева бе удостоена с Орден за заслуги към Федерална република Германия „Кръст за заслуги на лента“(„Das Verdienstkreuz am Bande“)
... научете повече
24.05.2020 - Проф. Константин Хаджииванов беше отличен с Голяма награда „Питагор“
... научете повече
23.03.2020 - На 23 март 2020 г. почина нашият уважаван колега хумболтианец академик Иван Стоянов Гуцов
... научете повече
12.02.2020 - Проф. Христо Баларев е удостоен с Орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие
... научете повече
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова
... научете повече
03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World”
... научете повече
01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
12.03.2019 - Изложение „Образование без граници“
... научете повече
11.02.2019 - Хумболтовият съюз в България се раздели с проф. дхн Мариана Митева
... научете повече
30.11.2018 - Хумболтови лекции 2018
... научете повече
05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
... научете повече
30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“
... научете повече
04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“
... научете повече
22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия
... научете повече
31.03.2017 - Ръководството на Хумболтовия съюз в България свиква редовно отчетно-изборно събрание на Съюза на 27.04.2017 г.
... научете повече
29.06.2016 - Среща с проф. Георги Вайсилов, Председател на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания", на тема: Фонд "Научни изследвания" - текущи проблеми и перспективи.
... научете повече
20.05.2016 - Чл.-кор. проф. Елка Бакалова е удостоена с Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката!
... научете повече
05.02.2016 - Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future
... научете повече
27.07.2015 - Хумболтов колег "Българо-германско научно сътрудничество: минало, настояще и бъдеще". София, 26-28.11.2015 г.
... научете повече
18.04.2015 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
02.12.2013 - В рамките на конференция, посветена на 60-та годишнина на германската фондация "Александър фон Хумболт", Хумболтовият съюз в България кани учени, преподаватели и студенти в Големия салон на БАН на серия лекции
... научете повече
24.04.2013 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
12.12.2012 - Декларация на ръководството на Хумболтовия съюз в България до Народното събрание, Президента и Министерския съвет на Република България
... научете повече
18.04.2012 - Честване на 20-та годишнина от основаването на Хумболтовия съюз в България и посещение в България на проф. Хелмут Шварц, президент на фондация „Александър фон Хумболт”, Германия
... научете повече
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024