Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински

На 12 март 2021 г. ни напусна академик Евгени Головински, световно известен учен и почетен председател на Хумболтовия съюз в България.

Роден през 1934 г., той завършва химия в Софийския университет, специализира в Института „Луи Пастьор“ в Париж и в университетите в Мюнстер и Есен. Работи дълги години в Института по молекулярна биология при БАН. Чете лекции в Софийския, Югозападния, Нов български и Бургаския университет. Гостува в редица световно известни университети в Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Полша, Руската федерация, САЩ, Франция и Финландия.

Изследователската дейност на акад. Головински е фокусирана основно в областта на биоорганичната химия и фармакобиохимията, но също и в интердисциплинарни  области като насочения лекарствен дизайн и биохимичната екология. Основните му приноси са свързани със създаването на нови методи за синтез на важни групи органични съединения; синтеза на нови  биологичноактивни вещества и изследването на техните фармакологични ефекти; изясняването на биохимичните механизми на действие на лекарствени средства и новосинтезирани техни аналози; изследването на биохимията на ксенобиотиците. Приносите му са включени в световноизвестни наръчници, справочници и енциклопедии.

Той създава нови методи за синтез на биологичноактивни вещества от групата на пуриновите аналози; синтезира нови аналози на природни аминокиселини и пептиди и изяснява противотуморните, антибактериалните и противоболковите механизми на тяхното действие; установява важни количествени зависимости „структура-активност“ на антиметаболити на обмяната на нуклеиновите киселини; провежда детайлни фармакобиохимични изследвания на противотуморните препарати ендоксан (циклофосфамид) и цисплатина; разработва нови лекарствени форми на цисплатината; изследва инхибитори на глюкуронозилтрансферазите като получава нови, неописани аналози на преходното състояние в реакцията на ензимно глюкуронидиране; изучава биоремедиацията на замърсени с тежки метали и органични ксенобиотици местообитания и подпомага разработването на средства за разграждане и обезвреждане на токсични вещества от бактериални клетки.

Като главен редактор на списанията „Доклади на БАН“, „Химия“, „Природа“, а също и на еднотомната „Българска енциклопедия А-Я“ акад. Евгени Головински допринася съществено за издигането на тяхното научно равнище.

Удостоен е с титлата „доктор хонорис кауза“ от четири български университета – Софийския, Югозападния, Бургаския университет и Медицинския университет в София. Носител е на множество български и чуждестранни отличия, сред които се открояват  орденът „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен и орденът за заслуги към Федерална република Германия „Кръст за заслуги на лента“ („Das Verdienstkreuz am Bande“), обявен е за Почетен гражданин на Бургас и Благоевград.

Със своите идеи и енергия акад. Головински успя да превърне Хумболтовия съюз в България в значимо обединение на родния научен елит, съдейства да се разгърне неговият потенциал като посредник в българско-германските научни контакти и като проводник на световните научни стандарти.

Поклон пред светлата му памет!

От Ръководството на Хумболтовия съюз в БългарияНовини и събития

   Новини Събития   
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“
... научете повече
14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка
... научете повече
01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си
... научете повече
07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков
... научете повече
31.05.2022 - Хумболтов колегиум „Науките в диалог и монолог“
... научете повече
12.04.2022 - Юбилей на проф. Трою Троев
... научете повече
22.03.2022 - Хумболтова горичка
... научете повече
02.03.2022 - Декларация на Ръководството на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
01.02.2022 - Дарителска кампания „Хумболтова горичка“
... научете повече
26.11.2021 - Тринадесет български хумболтианци в списъка на най-авторитетните учени в света
... научете повече
19.11.2021 - Събранието на академиците избра петима хумболтианци за академици и член-кореспонденти
... научете повече
02.10.2021 - Напусна ни проф. д-р Борис Парашкевов
... научете повече
03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор"
... научете повече
30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова
... научете повече
16.03.2021 - От посланика на ФРГ
... научете повече
12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински
... научете повече
30.11.2020 - Отворено писмо от Ръководството на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
26.11.2020 - Почина акад. проф. д.и.н. Константин Д. Косев
... научете повече
12.11.2020 - Отличени хумболтианци
... научете повече
09.07.2020 - Проф. дбн Илза Пъжева бе удостоена с Орден за заслуги към Федерална република Германия „Кръст за заслуги на лента“(„Das Verdienstkreuz am Bande“)
... научете повече
24.05.2020 - Проф. Константин Хаджииванов беше отличен с Голяма награда „Питагор“
... научете повече
23.03.2020 - На 23 март 2020 г. почина нашият уважаван колега хумболтианец академик Иван Стоянов Гуцов
... научете повече
12.02.2020 - Проф. Христо Баларев е удостоен с Орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие
... научете повече
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова
... научете повече
03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World”
... научете повече
01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
12.03.2019 - Изложение „Образование без граници“
... научете повече
11.02.2019 - Хумболтовият съюз в България се раздели с проф. дхн Мариана Митева
... научете повече
30.11.2018 - Хумболтови лекции 2018
... научете повече
05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
... научете повече
30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“
... научете повече
04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“
... научете повече
22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия
... научете повече
31.03.2017 - Ръководството на Хумболтовия съюз в България свиква редовно отчетно-изборно събрание на Съюза на 27.04.2017 г.
... научете повече
29.06.2016 - Среща с проф. Георги Вайсилов, Председател на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания", на тема: Фонд "Научни изследвания" - текущи проблеми и перспективи.
... научете повече
20.05.2016 - Чл.-кор. проф. Елка Бакалова е удостоена с Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката!
... научете повече
05.02.2016 - Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future
... научете повече
27.07.2015 - Хумболтов колег "Българо-германско научно сътрудничество: минало, настояще и бъдеще". София, 26-28.11.2015 г.
... научете повече
18.04.2015 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
02.12.2013 - В рамките на конференция, посветена на 60-та годишнина на германската фондация "Александър фон Хумболт", Хумболтовият съюз в България кани учени, преподаватели и студенти в Големия салон на БАН на серия лекции
... научете повече
24.04.2013 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
12.12.2012 - Декларация на ръководството на Хумболтовия съюз в България до Народното събрание, Президента и Министерския съвет на Република България
... научете повече
18.04.2012 - Честване на 20-та годишнина от основаването на Хумболтовия съюз в България и посещение в България на проф. Хелмут Шварц, президент на фондация „Александър фон Хумболт”, Германия
... научете повече
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024