Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
12.12.2012 - Декларация на ръководството на Хумболтовия съюз в България до Народното събрание, Президента и Министерския съвет на Република България

Декларация
на ръководството на Хумболтовия съюз в България


До:
Народното събрание, Президента и Министерския съвет на Република България Фондация "Александър фон Хумболт", Европейска научна фондация (ESF)

Като част от научната общност в България, обединени от идеята за издигането на нивото на научните изследвания у нас до европейските стандарти, изразяваме нашето несъгласие с начина на провеждане и липсата на информация за приключилия неотдавна конкурс на Фонд "Научни изследвания" при МОМН по финансирането на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области. Според оскъдната информация, предоставена от Фонда, може да се заключи, че конкурсът е проведен в нарушение на духа и буквата на нормативните документи, уреждащи финансирането на научните изследвания и условията за провеждане на конкурсите - Закона за насърчаване на научните изследвания и Правилника на Фонда.

Научната общност в България реагира остро на тези нарушения и на непрозрачния начин на разпределение на и без това оскъдните средства за наука у нас. Израз на това са обръщението на Общото събрание на БАН от 28.11.2012г., Декларaцията на СУ "Св. Климент Охридски", протестите на младите учени, подкрепени от техни колеги от страната и чужбина. Вместо да предостави на научната общност исканата информация в съответствие с декларираната в Закона за насърчаване на научните изследвания „прозрачност“, в разрез с принципите на коректност и отговорност, характерни за научните среди, ръководството на Фонда поде кампания за индивидуално охулване на протестиращите учени и институции.

Като учени с опит, натрупан от научна работа в академични институции и съвместни изследвания с колеги от ЕС и други страни, сме убедени в предимствата на прозрачното и честно конкуриране за постигане на най-добрите резултати. Затова ние се присъединяваме към справедливия протест на нашите колеги и подкрепяме исканията, формулирани в споменатото вече обръщение на Общото събрание на БАН към Фонд „Научни изследвания“. Както и досега, изразяваме нашата принципна позиция и готовност да съдействаме на държавни органи и международни организации, представители на обществеността, журналисти и колеги за развитие на научни изледвания в България на основата на принципите на обективност, прозрачност и високи научни стандарти.

акад.проф. д.б.н.Евгени Головински, Българска академия на науките
проф. д.х.н. Георги Вайсилов, Софийски университет
проф. д.м.н Николай Лазаров, Медицински университет София
проф. д.ф.н. Савчо Тинчев, Българска академия на науките
доц. д-р Крум Бъчваров, Българска академия на науките
доц. д-р Юрий Кълвачев, Българска академия на науките
проф. д.ф.н. Светла Богданова, Медицински университет София
доц. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова, Софийски университет
проф. д.и.н. Васил Николов, Българска академия на науките
проф. д.х.н. Димо Платиканов, Софийски университет
проф. д.б.н. Илза Пъжева, Българска академия на науките
проф. д.м.н Радка Аргирова, Национален център по заразни и паразитни болести
проф. д.х.н. Мариана Митева, Софийски университет
доц. д-р Силвия Бойчева, Технически университет София
проф. д-р Лора Тасева, Българска академия на науките
доц. д-р Милчо Цветков, Българска академия на науките


Новини и събития

   Новини Събития   
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“
... научете повече
14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка
... научете повече
01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си
... научете повече
07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков
... научете повече
31.05.2022 - Хумболтов колегиум „Науките в диалог и монолог“
... научете повече
12.04.2022 - Юбилей на проф. Трою Троев
... научете повече
22.03.2022 - Хумболтова горичка
... научете повече
02.03.2022 - Декларация на Ръководството на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
01.02.2022 - Дарителска кампания „Хумболтова горичка“
... научете повече
26.11.2021 - Тринадесет български хумболтианци в списъка на най-авторитетните учени в света
... научете повече
19.11.2021 - Събранието на академиците избра петима хумболтианци за академици и член-кореспонденти
... научете повече
02.10.2021 - Напусна ни проф. д-р Борис Парашкевов
... научете повече
03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор"
... научете повече
30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова
... научете повече
16.03.2021 - От посланика на ФРГ
... научете повече
12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински
... научете повече
30.11.2020 - Отворено писмо от Ръководството на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
26.11.2020 - Почина акад. проф. д.и.н. Константин Д. Косев
... научете повече
12.11.2020 - Отличени хумболтианци
... научете повече
09.07.2020 - Проф. дбн Илза Пъжева бе удостоена с Орден за заслуги към Федерална република Германия „Кръст за заслуги на лента“(„Das Verdienstkreuz am Bande“)
... научете повече
24.05.2020 - Проф. Константин Хаджииванов беше отличен с Голяма награда „Питагор“
... научете повече
23.03.2020 - На 23 март 2020 г. почина нашият уважаван колега хумболтианец академик Иван Стоянов Гуцов
... научете повече
12.02.2020 - Проф. Христо Баларев е удостоен с Орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие
... научете повече
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова
... научете повече
03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World”
... научете повече
01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
12.03.2019 - Изложение „Образование без граници“
... научете повече
11.02.2019 - Хумболтовият съюз в България се раздели с проф. дхн Мариана Митева
... научете повече
30.11.2018 - Хумболтови лекции 2018
... научете повече
05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
... научете повече
30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“
... научете повече
04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“
... научете повече
22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия
... научете повече
31.03.2017 - Ръководството на Хумболтовия съюз в България свиква редовно отчетно-изборно събрание на Съюза на 27.04.2017 г.
... научете повече
29.06.2016 - Среща с проф. Георги Вайсилов, Председател на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания", на тема: Фонд "Научни изследвания" - текущи проблеми и перспективи.
... научете повече
20.05.2016 - Чл.-кор. проф. Елка Бакалова е удостоена с Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката!
... научете повече
05.02.2016 - Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future
... научете повече
27.07.2015 - Хумболтов колег "Българо-германско научно сътрудничество: минало, настояще и бъдеще". София, 26-28.11.2015 г.
... научете повече
18.04.2015 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
02.12.2013 - В рамките на конференция, посветена на 60-та годишнина на германската фондация "Александър фон Хумболт", Хумболтовият съюз в България кани учени, преподаватели и студенти в Големия салон на БАН на серия лекции
... научете повече
24.04.2013 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
12.12.2012 - Декларация на ръководството на Хумболтовия съюз в България до Народното събрание, Президента и Министерския съвет на Република България
... научете повече
18.04.2012 - Честване на 20-та годишнина от основаването на Хумболтовия съюз в България и посещение в България на проф. Хелмут Шварц, президент на фондация „Александър фон Хумболт”, Германия
... научете повече
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024