Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков | 02.06.2022 - Хумболтов колегиум - Die Wissenschaften in Dialog und Monolog, Арбанаси, 30 юни – 3 юли 2022 г. |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
За ХСБ

Хумболтовият съюз в България (основан през 1992 г.) е научно-творческо сдружение на български стипендианти и носители на награди на германската фондация „Александър фон Хумболт“. Неговата мисия е да съдейства за укрепването на научните връзки между хумболтианците в България и региона, за популяризирането българската наука в Германия и на германската наука в България, за налагането на високи научни стандарти и за повишаването на авторитета на българската наука у нас и по света.

Тези цели той постига като поддържа и развива мрежата от международни научни контакти, осъществява сътрудничество с държавни институции и обществени организации, участва активно в дискусии по важни проблеми на научната политика и в инициативи за издигане на обществената роля на науката, организира международни научни форуми (Хумболтови колегиуми) и популярни лекции по актуални научни въпроси (Хумболтови лекции).


научете повече
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2023