Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д-р Мария Петкова Манева

26/11/1933 - 24/05/1999


Научни области
Синтез, структура и свойства на неорганични соли; получаване, пречистване, термични и калориметрични свойства, рентгеноструктурно и спектроскопско охарактеризиране на неорганичните съединения хидрати

Научни постижения
Теория на дехидратационните процеси за неорганични соли хидрати; корелация на структурата и свойствата на класове неорганични соли (солвати, хидрати и безводни); синтез и пълно охарактеризиране на над 30 нови, неописани в литературата неорганични съединения; технологии за получаване на чисти и особено чисти неорганични съединения

Заемани длъжности
1994 - 1996
Ръководител • Катедра по обща и неорганична химия в Химикотехнологичния и металургичен университет - София

Хумболтови престои в Германия
1990
Зиген, Universität Siegen. Научен домакин: проф. Люц

1972
Мюнхен, Technische Universität. Научен домакин: проф. Фриц

Отличия
  • Юбилеен медал "30 години ВХТИ-София"
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019