Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.02.2019 - Хумболтовият съюз в България се раздели с проф. дхн Мариана Митева | 30.11.2018 - Хумболтови лекции 2018 | 05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България | 08.06.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д-р Мария Петкова Манева

26/11/1933 - 24/05/1999


Научни области
Синтез, структура и свойства на неорганични соли; получаване, пречистване, термични и калориметрични свойства, рентгеноструктурно и спектроскопско охарактеризиране на неорганичните съединения хидрати

Научни постижения
Теория на дехидратационните процеси за неорганични соли хидрати; корелация на структурата и свойствата на класове неорганични соли (солвати, хидрати и безводни); синтез и пълно охарактеризиране на над 30 нови, неописани в литературата неорганични съединения; технологии за получаване на чисти и особено чисти неорганични съединения

Заемани длъжности
1994 - 1996
Ръководител • Катедра по обща и неорганична химия в Химикотехнологичния и металургичен университет - София

Хумболтови престои в Германия
1990
Зиген, Universität Siegen. Научен домакин: проф. Люц

1972
Мюнхен, Technische Universität. Научен домакин: проф. Фриц

Отличия
  • Юбилеен медал "30 години ВХТИ-София"
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019