Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
акад. проф. д.ф.н. Боян Лазаров Петканчин

08/04/1907 - 03/03/1987


Научни области
Геометрия, аксиоматики на различни геометрии, интегрална и диференциална геометрия, математическа логика

Научни постижения
Изграждане на двумерната реална и комплексна Мьобиусова геометрия; изграждане на двуосната геометрия и нейни обобщения; интегрална геометрия на елиптичното пространство; изграждане на основи на математиката и проективната геометрия

Заемани длъжности
1971 - 1982
заместник-секретар и заместник председател • Редакционно-издателски съвет на БАН

1963 - 1970
заместник-директор • Институт по математика - БАН

1951
ръководител и научен секретар • Секция по геометрия и топология в Института по математика - БАН

1948 - 1971
ръководител • Катедра по геометрия в Математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Хумболтови престои в Германия
1934 - 1935
Хамбург, Хамбургски университет. Научен домакин: проф. В. Блашке

Отличия
  • Димитровска награда (1959)
  • Народен деятел на науката (1984)
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019