Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България | 08.06.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“ | 22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
акад. проф. д.ф.н. Боян Лазаров Петканчин

08/04/1907 - 03/03/1987


Научни области
Геометрия, аксиоматики на различни геометрии, интегрална и диференциална геометрия, математическа логика

Научни постижения
Изграждане на двумерната реална и комплексна Мьобиусова геометрия; изграждане на двуосната геометрия и нейни обобщения; интегрална геометрия на елиптичното пространство; изграждане на основи на математиката и проективната геометрия

Заемани длъжности
1971 - 1982
заместник-секретар и заместник председател • Редакционно-издателски съвет на БАН

1963 - 1970
заместник-директор • Институт по математика - БАН

1951
ръководител и научен секретар • Секция по геометрия и топология в Института по математика - БАН

1948 - 1971
ръководител • Катедра по геометрия в Математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Хумболтови престои в Германия
1934 - 1935
Хамбург, Хамбургски университет. Научен домакин: проф. В. Блашке

Отличия
  • Димитровска награда (1959)
  • Народен деятел на науката (1984)
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2018