Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
акад. проф. д-р Никола Димов Платиканов

10/02/1898 - 19/11/1984


Научни области
Животновъдство; хранене на домашните животни

Научни постижения
Изясняване на вътрешните фактори и факторите на външната среда върху формирането на различните видове продуктивност; установяване на фенотипните и генотипните параметри на сивото искърско говедо и формирането на млечност и месодайност; влияние на храненето върху растежа на агнетата и телетата и компенсацията на задръжките в растежа; разработени типови дажби и годишни фуражни норми за отделните видове животни; съставени таблици за смилаемостта и енергийната хранителност на фуражите по видове животни; определени са енергийни норми за угояване на бичета; оптимизиране на белтъчното и аминокиселинното хранене на животните и изработване на аминокиселинни норми; балансиране на протеините в храната на овце с включване на карбамидни концентрати

Заемани длъжности
1963 - 1972
академик-секретар • Отделение по животновъдство и ветеринарна медицина - Академия на селскостопанските науки

1951 - 1963
заместник-директор • Инситут по животновъдство - БАН

1937 - 1944
ръководител • Катедра по общо скотовъдство в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Хумболтови престои в Германия
1930 - 1931
Берлин, Landwirtschaftliche Hochschule. Научен домакин: проф. Кронахер

Отличия
  • Кавалерски кръст с корона от Ордена "За гражданска заслуга"
  • Медал "100 години БАН"
  • Медал "1300 години България"
  • Медал "50 години Софийски университет"
  • Медал "За участие във войната 1915-1918"
  • Орден "Кирил и Методий" І степен
  • Орден "Народна република България" І (2 пъти) и ІІ степен
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019