Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
30.11.2020 - Отворено писмо от Ръководството на Хумболтовия съюз в България | 26.11.2020 - Почина акад. проф. д.и.н. Константин Д. Косев | 12.11.2020 - Отличени хумболтианци | 09.07.2020 - Проф. дбн Илза Пъжева бе удостоена с Орден за заслуги към Федерална република Германия „Кръст за заслуги на лента“(„Das Verdienstkreuz am Bande“) | 24.05.2020 - Проф. Константин Хаджииванов беше отличен с Голяма награда „Питагор“ |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
акад. проф. д-р Никола Димов Платиканов

10/02/1898 - 19/11/1984


Научни области
Животновъдство; хранене на домашните животни

Научни постижения
Изясняване на вътрешните фактори и факторите на външната среда върху формирането на различните видове продуктивност; установяване на фенотипните и генотипните параметри на сивото искърско говедо и формирането на млечност и месодайност; влияние на храненето върху растежа на агнетата и телетата и компенсацията на задръжките в растежа; разработени типови дажби и годишни фуражни норми за отделните видове животни; съставени таблици за смилаемостта и енергийната хранителност на фуражите по видове животни; определени са енергийни норми за угояване на бичета; оптимизиране на белтъчното и аминокиселинното хранене на животните и изработване на аминокиселинни норми; балансиране на протеините в храната на овце с включване на карбамидни концентрати

Заемани длъжности
1963 - 1972
академик-секретар • Отделение по животновъдство и ветеринарна медицина - Академия на селскостопанските науки

1951 - 1963
заместник-директор • Инситут по животновъдство - БАН

1937 - 1944
ръководител • Катедра по общо скотовъдство в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Хумболтови престои в Германия
1930 - 1931
Берлин, Landwirtschaftliche Hochschule. Научен домакин: проф. Кронахер

Отличия
  • Кавалерски кръст с корона от Ордена "За гражданска заслуга"
  • Медал "100 години БАН"
  • Медал "1300 години България"
  • Медал "50 години Софийски университет"
  • Медал "За участие във войната 1915-1918"
  • Орден "Кирил и Методий" І степен
  • Орден "Народна република България" І (2 пъти) и ІІ степен
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021