Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
04.12.2019 - Прожекция на игралния филм „Измерване на света“ | 11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
гл. ас. д-р Иван Иванов Илиев

19/11/1985

Адрес
София, 1373, жл. Западен парк, ул. "Суходолска" 12, бл. 129, вх. 1, ет. 1, ап.
4

Телефон
0888971698

e-mail
ian_ilye@abv.bg

Научни области
Славистика, Класическа филология, Палеославистика, Русистика

Заемани длъжности
2015 - досега
Главен асистент • Богословски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Публикации
Иван И. Илиев. Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод. София: Военно издателство, 2017.

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019