Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д-р Виолета Борисова Великова

08/09/1963

Адрес
София-1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 21

Телефон
02-9792683

e-mail
violeta.velikova@gmail.com

Научни области
физиология на растенията, фотосинтеза, протеомика, метаболомика, околна среда, биосфера – атмосфера взаимодействия, абиотичен и биотичен стрес, климатични промени.

Научни постижения
за информация: http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=1985

Заемани длъжности
2014 - досега
професор • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

2014 - досега
Председател на научен съвет • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

2014 - досега
ръководител на лаб. "Фотосинтеза - активност и регулация" • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

2006 - 2014
ст.н.с.IIст. (2011 - доц.) • Институт по физиология на растенията и генетика - БАН

Хумболтови престои в Германия
2012 - 2014
Мюнхен, Хелмхолц Център. Научен домакин: проф. Йорг-Питър Шнитцлер

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019