Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
30.11.2020 - Отворено писмо от Ръководството на Хумболтовия съюз в България | 26.11.2020 - Почина акад. проф. д.и.н. Константин Д. Косев | 12.11.2020 - Отличени хумболтианци | 09.07.2020 - Проф. дбн Илза Пъжева бе удостоена с Орден за заслуги към Федерална република Германия „Кръст за заслуги на лента“(„Das Verdienstkreuz am Bande“) | 24.05.2020 - Проф. Константин Хаджииванов беше отличен с Голяма награда „Питагор“ |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д.ф.н. Антония Петрова Шиварова

02/05/1947 - 07/12/2016


Заемани длъжности
2007 - 2016
Ръководител катедра “Радиофизика и електроника“ • Физически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

2007 - 2016
Ръководител на НИГ по Физика на плазмата и газовия разряд • Физически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1998 - 2006
Член на СНС по Радиофизика, физична и квантова електроника • Висша атестационна комисия

1998 - 2006
Член на Научната комисия по физика и астрономия • Висша атестационна комисия

1991 - 1992
Член на СНС по Радиофизика, физична и квантова електроника • Висша атестационна комисия

1991 - 1992
Член на Научната комисия по физика и астрономия • Висша атестационна комисия

1989 - 1995
Член на Факултетния съвет и на Научния съвет на Физическия факултет • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1989 - 1991
Заместник-декан на Физическия факултет • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1972 - 1974
Член на Факултетния съвет на Физическия факултет • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Хумболтови престои в Германия
2006
Garching, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Научен домакин: Prof. Dr. R. Wilhelm

2005
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

2004
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

2001
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

1997
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

1984 - 1985
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

Дейности, свързани с фондация Александър фон Хумболт
2015 - 2016
Член на Ръководството на Хумболтовия съюз в България

Отличия
  • Лабораторията по Физика на плазмата и газовия разряд носи името на проф. Антония Шиварова
  • Почетен знак (І-ва степен) на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2001
  • Хумболтова награда за научно-изследователска работа (награда на Фондация “Александър фон Хумболт”), 2004
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021