Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д.ф.н. Антония Петрова Шиварова

02/05/1947 - 07/12/2016


Заемани длъжности
2007 - 2016
Ръководител катедра “Радиофизика и електроника“ • Физически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

2007 - 2016
Ръководител на НИГ по Физика на плазмата и газовия разряд • Физически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1998 - 2006
Член на СНС по Радиофизика, физична и квантова електроника • Висша атестационна комисия

1998 - 2006
Член на Научната комисия по физика и астрономия • Висша атестационна комисия

1991 - 1992
Член на СНС по Радиофизика, физична и квантова електроника • Висша атестационна комисия

1991 - 1992
Член на Научната комисия по физика и астрономия • Висша атестационна комисия

1989 - 1995
Член на Факултетния съвет и на Научния съвет на Физическия факултет • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1989 - 1991
Заместник-декан на Физическия факултет • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1972 - 1974
Член на Факултетния съвет на Физическия факултет • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Хумболтови престои в Германия
2006
Garching, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Научен домакин: Prof. Dr. R. Wilhelm

2005
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

2004
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

2001
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

1997
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

1984 - 1985
Бохум, Experimentalphysik 2, Rurh-Universität Bochum. Научен домакин: Prof. Dr. H. Schlüter

Дейности, свързани с фондация Александър фон Хумболт
2015 - 2016
Член на Ръководството на Хумболтовия съюз в България

Отличия
  • Лабораторията по Физика на плазмата и газовия разряд носи името на проф. Антония Шиварова
  • Почетен знак (І-ва степен) на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2001
  • Хумболтова награда за научно-изследователска работа (награда на Фондация “Александър фон Хумболт”), 2004
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019