Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
16.03.2021 - От посланика на ФРГ | 12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински | 30.11.2020 - Отворено писмо от Ръководството на Хумболтовия съюз в България | 26.11.2020 - Почина акад. проф. д.и.н. Константин Д. Косев | 12.11.2020 - Отличени хумболтианци |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д.х.н. Петър Димитров Петров

25/02/1972

Адрес
Институт по полимери
ул. Акад. Г. Бончев бл. 103А

Телефон
02 979 6335

e-mail
ppetrov@polymer.bas.bg

Научни области
полимерна химия; полимерни материали; нанокомпозити; наночастици

Научни постижения
метод за стабилизиране на полимерни агрегати; метод за синтез на съполимери на поли(етиленов оксид) с ниска степен на кристалност; метод за получаване на електропроводящи нанокомпозитни аерогелове

Заемани длъжности
2014 - досега
професор • Институт по полимери - БАН

2009 - 2014
доцент • Институт по полимери - БАН

2003 - 2009
научен сътрудник • Институт по полимери - БАН

Хумболтови престои в Германия
2011
Байройт, Университет на Байройт. Научен домакин: проф. Аксел Мюлер

2006 - 2007
Байройт, Университет на Байройт. Научен домакин: проф. Аксел Мюлер

Отличия
  • II-ра награда на БАН “Марин Дринов” за млади учени до 35 г. - 2003г
  • Награда “Проф.Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите - 2005г.
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021