Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
16.03.2021 - От посланика на ФРГ | 12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински | 30.11.2020 - Отворено писмо от Ръководството на Хумболтовия съюз в България | 26.11.2020 - Почина акад. проф. д.и.н. Константин Д. Косев | 12.11.2020 - Отличени хумболтианци |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
акад. проф. д.х.н. Христо Борисов Цветанов

04/04/1941

Адрес
София 1151, с. Лозен, ул. Рашовец 7, българия

Телефон
992-9404

e-mail
chtsvet@polymer.bas.bg

Научни области
химия на полимерите, анионна полимеризацияа, контролирана полимеризация, полимерни наночастици, колоидни системи,
полимери, реагиращи на външни въздействия, хидрогелове

Научни постижения
"penultimate effect" при анионна полимеризация; УВ омрежване на водоразтворими полимери; технология за получаване на високомолекулни полиоксирани; двойно- и тройно-чувствителни макромолекули; нов метод за получаване на кухи наносфери.

Заемани длъжности
2003 - 2012
Председател на научен съвет • Институт по полимери - БАН

1991 - 2009
ръководител на лаборатория • Институт по полимери - БАН

1989 - 1993
зам. директор • Институт по полимери - БАН

1988 - 1989
и.д. директор • Централна лаборатория по полимери - БАН

1973 - 1987
научен секретар • Централна лаборатория по полимери - БАН

Хумболтови престои в Германия
2011
Байройт, Университет Байройт. Научен домакин: проф. А.Х.Е. Мюлер

1990
Майнц, Институт по органична химия, Университет Майнц. Научен домакин: проф. Р.Ц. Шулц

1982 - 1983
Майнц, Институт по физикохимия, Университет Майнц. Научен домакин: проф. д-р хонорис кауза Г.В. Шулц

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021