Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България | 08.06.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“ | 22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д-р Гергана МолловаАдрес
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) - София, бул. Хр.Смирненски No 1, катедра "Автоматизация на инженерния труд", каб.Б18

Телефон
359 2 9635245/309

e-mail
g.mollova@gmx.net; mollova_fce@uacg.bg

Научни области
Цифрова обработка на сигнали; Цифрови филтри; Автоматизация на проектирането; Приложение на цифровите филтри при обработка на акселерограми от земетресения; Двумерна и многомерна филтрация

Заемани длъжности
2008 - досега
Ръководител Катедра "Автоматизация на инженерния труд" • Строителен факултет, УАСГ

2000 - 2004
Ръководител Катедра "Автоматизация на инженерния труд" • Строителен факултет, УАСГ

1998 - 2000
Председател на IEEE Joint Bulgaria/Rep. of Macedonia Signal Processing Chapter • IEEE

1998 - 2007
Член на ръководството на Секция "Технически науки" • СУБ (Съюз на учените в България)

Хумболтови престои в Германия
2009
Потсдам, Университет-Потсдам. Научен домакин: Prof. Dr. F. Scherbaum

2006
Потсдам, Университет-Потсдам. Научен домакин: Prof. Dr. F. Scherbaum

2004
Ерланген, Университет Ерланген-Нюрнберг. Научен домакин: Prof. Dr. R. Unbehauen

2001 - 2002
Ерланген, Университет Ерланген-Нюрнберг. Научен домакин: Prof. Dr. R. Unbehauen

Дейности, свързани с фондация Александър фон Хумболт
2013 - досега
Председател - Секция Технически науки

2009 - 2013
Зам. Председател - Секция Технически науки

Отличия
  • Награда за високи научни постижения за млад учен в областта на техническите науки (СУБ, 1998)
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2018