Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 26.05.2021 - Проф. Людмил Антонов е отличен с Голямата награда "Питагор" | 30.04.2021 - Престижна награда за проф. дин Диляна Ботева-Боянова | 16.03.2021 - От посланика на ФРГ | 12.03.2021 - Напусна ни академик Евгени Головински |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д.м.н Николай Колев Витанов


Адрес
Институт по механика на БАН,
ул. акад. Г. Бончев, бл. 4, 1113 София

Научни области
механика на флуидите
нелинейна динамика
математическа икономика
математическа социална динамика
нелинейни частни диференциални уравнения
линеен и нелинеен анализ на времеви редове

Научни постижения
модифициран метод на най-простото уравнение за получаване на точни решения на нелинейни частни диференциални уравнения; математически модел на идеологическата борба; метод за предсказване на силни пориви на вятъра; аналитични резултати за тгорните граници на топлопреноса в слоеве флуид при различни условия

Заемани длъжности
2016 - досега
Vice-Chairman • Commission for assessment and observation of research activities of universities and research organizations of Republic of Bulgaria (Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria)

2010 - 2018
vice-director • Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences

Хумболтови престои в Германия
2003 - 2004
Дрезден, Макс-Планк институт по физика на сложните системи. Научен домакин: проф. Холгер Канц

Отличия
  • Първа награда на съюза на учените в България за най-добри научни постижения - 2007 г.
  • Първа награда на съюза на учените в България за най-добри научни постижения - 2017 г.
Публикации
Nikolay K. Vitanov. Science dynamics and research production. Indicators, indexes, statistical laws and mathematical models. Cham, Switzerland: Springer, 2016.

Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай К. Витанов. Неустойчивост, хаос, турбулентност. София: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2012.

Николай К. Витанов. Горни граница на топлопреноса и дисипацията на енергия в движещи се флуиди. София: Институт по механика, 2011.

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова, Стойчо Панчев. Социална динамика без формули. София: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2008.

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова, Стойчо Панчев. Популационна динамика и национална сигурност. 2005: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2005.

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2021