Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. дн Николай Колев Витанов


теория на турбулентността, нелинейна динамика, теория на хаоса, икономическа физика, математическа социална динамика, нелинейни диференциални уравниния, теория на мрежите
Институт по механика – Българска академия на науките
Хумболтови престои: 2003-2004 – Max Plank-Institut für Physik komplexer Systeme, Dresden, Prof. Holger Kantz  
vitanov@imbm.bas.bg

Адрес
Институт по механика на БАН,
ул. акад. Г. Бончев, бл. 4, 1113 София

Научни области
механика на флуидите
нелинейна динамика
математическа икономика
математическа социална динамика
нелинейни частни диференциални уравнения
линеен и нелинеен анализ на времеви редове

Научни постижения
модифициран метод на най-простото уравнение за получаване на точни решения на нелинейни частни диференциални уравнения; математически модел на идеологическата борба; метод за предсказване на силни пориви на вятъра; аналитични резултати за тгорните граници на топлопреноса в слоеве флуид при различни условия

Заемани длъжности
2016 - досега
Vice-Chairman • Commission for assessment and observation of research activities of universities and research organizations of Republic of Bulgaria (Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria)

2010 - 2018
vice-director • Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences

Хумболтови престои в Германия
2003 - 2004
Дрезден, Макс-Планк институт по физика на сложните системи. Научен домакин: проф. Холгер Канц

Отличия
  • Първа награда на съюза на учените в България за най-добри научни постижения - 2007 г.
  • Първа награда на съюза на учените в България за най-добри научни постижения - 2017 г.
Публикации
Nikolay K. Vitanov. Science dynamics and research production. Indicators, indexes, statistical laws and mathematical models. Cham, Switzerland: Springer, 2016.

Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай К. Витанов. Неустойчивост, хаос, турбулентност. София: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2012.

Николай К. Витанов. Горни граница на топлопреноса и дисипацията на енергия в движещи се флуиди. София: Институт по механика, 2011.

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова, Стойчо Панчев. Социална динамика без формули. София: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2008.

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова, Стойчо Панчев. Популационна динамика и национална сигурност. 2005: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2005.

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024