Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
12.04.2022 - Юбилей на проф. Трою Троев | 22.03.2022 - Хумболтова горичка | 02.03.2022 - Декларация на Ръководството на Хумболтовия съюз в България | 01.02.2022 - Дарителска кампания „Хумболтова горичка“ | 26.11.2021 - Тринадесет български хумболтианци в списъка на най-авторитетните учени в света |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
д-р Бисерка Рачева


филология: литературознание, компаратистика, културология 
Радио „Дойче веле“, Бон
хумболтова специализация: 1991–1993 – Universität Köln, Prof. Dr. Werner Keller 
Bisserka.Ratcheva@dw-world.de 

Адрес
Deutsche Welle, Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn

Научни области
Литературознание, компаратистика, литературна рецепция

Научни постижения
Теория и история на превода; съпоставителни изследвания

Заемани длъжности
1996 - досега
редактор • Deutsche Welle, Bonn

1984 - 1995
научен сътрудник • Институт за литература, БАН

Хумболтови престои в Германия
1991 - 1993
Кьолн, Институт за немски език и литература. Научен домакин: проф. д-р Вернер Келер

Публикации
Бисерка Рачева. Литературен избор и художествено усвояване. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1992.

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2022