Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д.х.н. Стоян Йорданов Будуров

30/10/1930 - 26/10/1997


Научни области
Физикохимия на твърдото тяло; физикохимия на металите и сплавите; кристален растеж и фазови превръщания; метални стъкла; космическо материалознание

Научни постижения
Оригинални експериментални резултати относно термодинамиката на метални сплави и фазови диаграми; реакционна кинетика и дифузия в твърди фази; получаване на материали, в това число аморфни и микрокристални сплави на основата на желязо, никел, кобалт, цирконий.

Заемани длъжности
1979 - 1997
ръководител на катедрата по неорганична химична технология • Химически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

1969 - 1989
ръководител на секция • Институт по металознание - БАН

Хумболтови престои в Германия
1997
Кьолн, Кьолнски университет. Научен домакин: проф. Манфред Мюлберг

1994
Кьолн, Кьолнски университет. Научен домакин: проф. Ладислав Бохати

1990 - 1991
Дортмунд, Дортмундски университет. Научен домакин: проф. Уве Кьостер

1974
Щутгарт, Щутгартски университет. Научен домакин: проф. Бруно Предел

1965 - 1966
Гисен, Гисенски университет. Научен домакин: проф. Курт Нойман

Дейности, свързани с фондация Александър фон Хумболт
1992 - 1997
съосновател и секретар на Хумболтовия съюз в България

Отличия
  • Медал "100 години Софийски университет" (1988)
  • Орден "Кирил и Методий" І степен (1985)
  • Орден "Червено знаме на труда" (1980)
  • Хумболтов медал на фондация Александър фон Хумболт (1992)
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019