Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.02.2019 - Хумболтовият съюз в България се раздели с проф. дхн Мариана Митева | 30.11.2018 - Хумболтови лекции 2018 | 05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България | 08.06.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
доц. д-р Иван Теофанов Константинов

03/02/1943 - 11/08/2001


Научни области
Физикохимия (зародишообразуване и кристален растеж); механизъм на фотографския процес (електрохимични процеси при проявяване на тънки слоеве); фотолитография (сух резист с висока разделителна способност за запис и възпроизвеждане на субмикронни структури); среди за цифров лазерен запис на информация; методи за прогнозиране и определяне на оптически параметри на тънки слоеве

Научни постижения
Прилагане на уникален метод за количествена проверка на уравнението на Гибс-Томпсън в случая на фотографско проявяване и въз основа на класическата термодинамична теория за образуване и растеж на нова фаза; за пръв път е обяснена рязката промяна в проявяемостта на центровете на латентния образ при нарастването им с 1-2 атома сребро; разработка на неорганичен фоторезист с екстремна разделителна способност и технология за производство на оптични скали, решетки, метални шаблони и др.

Заемани длъжности
1993 - 2001
директор • Централна лаборатория по физикооптични процеси - БАН

Хумболтови престои в Германия
1980 - 1981
Хановер, Institut für Angewandte Physik der Universität Hanover. Научен домакин: проф. Ф. Еберт

Отличия
  • "J. Egert" на политехниката в Цюрих, Швейцария (1979)
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019