Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
27.07.2017 - Хумболтов колегиум "Humboldtians and Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries". София, 16-18 ноември 2017 г. | 27.04.2017 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 31.03.2017 - Ръководството на Хумболтовия съюз в България свиква редовно отчетно-изборно събрание на Съюза на 27.04.2017 г. | 29.06.2016 - Среща с проф. Георги Вайсилов, Председател на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания", на тема: Фонд "Научни изследвания" - текущи проблеми и перспективи. | 20.05.2016 - Чл.-кор. проф. Елка Бакалова е удостоена с Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката! |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Членове

проф. д.т.н. Виктор Анчев
проф. д.м.н Радка Младенова Аргирова
проф. д.ф.н. Светла Василева Богданова
доц. д-р Силвия Василева Бойчева
проф. д-р Николина Славчева Бурнева
доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров
проф. д.х.н. Георги Николов Вайсилов
проф. д.ф.н. Ирена Георгиева Василева
доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова
проф. д.м.н Николай Колев Витанов
акад. проф. д.б.н. Евгени Викторов Головински
Стилиян Йотов
Георги Каприев
доц. д-р Петър Ковачев
проф. д.т.н. Румяна Кирилова Коцилкова
проф. д.м.н Огнян Кунчев
проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев
проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
проф. д.х.н. Мариана Йонова Митева
доц. д-р Михаил Михайлов
Дарина Младенова
проф. д-р Гергана Моллова
чл. кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов
проф. д.х.н. Димо Николов Платиканов
чл. кор. проф. д.б.н. Илза Константинова Пъжева
д.ф.н. Бисерка Рачева
проф. д.и.н. Валери Григоров Стоянов
доц. д-р Светлана Темелкова Събева
проф. д-р Лора Емилова Тасева
акад. проф. д.х.н. Христо Борисов Цветанов
доц. д-р Милчо Кирилов Цветков
доц. д-р Таня Бойчева Чавдарова

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2017