Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.07.2019 - Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във Физическия факултет на Софийския университет ще носи името на проф. Антония Шиварова | 07.06.2019 - Хумболтов колегиум - Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World | 03.06.2019 - Хумболтов колегиум “Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World” | 22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Ръководство

почетен председател • акад. проф. д.б.н. Евгени Викторов Головински
председател • проф. д-р Лора Емилова Тасева
заместник-председател • проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев
заместник-председател • акад. проф. д.х.н. Христо Борисов Цветанов
секретар • проф. д.ф.н. Светла Василева Богданова
касиер • проф. д.и.н. Диляна Василева Ботева-Боянова
почетен член • проф. д.х.н. Георги Николов Вайсилов
почетен член • чл. кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов
почетен член • чл. кор. проф. д.б.н. Илза Константинова Пъжева


Контролно-ревизионна комисия

председател • проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
доц. д-р Силвия Василева Бойчева
проф. д-р Виолета Борисова Великова


Технически науки • председател • доц. д-р Силвия Василева Бойчева
Хуманитарни и обществени науки • председател • проф. д-р Николина Славчева Бурнева
Физико-математически науки • председател • проф. д.м.н Огнян Кунчев
Биомедицински и аграрни науки • председател • проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
Химически науки • председател • проф. д.х.н. Петър Димитров Петров

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019