Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България | 08.06.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“ | 22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Ръководство

почетен председател • акад. проф. д.б.н. Евгени Викторов Головински
председател • чл. кор. проф. д.б.н. Илза Константинова Пъжева
заместник-председател • проф. д.м.н Радка Младенова Аргирова
заместник-председател • акад. проф. д.х.н. Христо Борисов Цветанов
секретар • проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев
касиер • проф. д.и.н. Диляна Василева Ботева-Боянова
учен-посланик на фондация Александър фон Хумболт за България • проф. д-р Лора Емилова Тасева
почетен член • проф. д.х.н. Георги Николов Вайсилов
почетен член • чл. кор. проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов


Контролно-ревизионна комисия

председател • доц. д-р Милчо Кирилов Цветков
проф. д.ф.н. Светла Василева Богданова
доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров


Технически науки • председател • доц. д-р Силвия Василева Бойчева
Хуманитарни и обществени науки • председател • проф. д-р Николина Славчева Бурнева
Физико-математически науки • председател • проф. д.м.н Огнян Кунчев
Биомедицински и аграрни науки • председател • проф. д.м.н Николай Еленков Лазаров
Химически науки • председател • проф. д.х.н. Петър Димитров Петров

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2018