Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ | 01.04.2019 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 12.03.2019 - Изложение „Образование без граници“ | 11.02.2019 - Хумболтовият съюз в България се раздели с проф. дхн Мариана Митева | 30.11.2018 - Хумболтови лекции 2018 |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
27.04.2017 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България

На на 27.04.2017 г. беше проведено редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България. Беше избрано ново ръководство на ХСБ:

Председател: чл.-кор. проф. Илза Пъжева
Зам.-председател: акад. Христо Цветанов
Зам.-председател.: проф. Радка Аргирова
Секретар: доц. Юрий Кълвачев
Касиер: проф. Диляна Ботева

Ревизионна комисия:
Председател: доц. Милчо Цветков
Членове: проф. Светла Богданова и доц. Крум Бъчваров.Добавени файлове
Протокол на на редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България, 27.04.2017 г.
Отчет за дейността на Хумболтовия съюз в България, 04.2015 - 04. 2017 г.

Новини и събития

   Новини Събития   
22.04.2019 - Редовно отчетно-изборно събрание на Общото събрание на ХСБ
... научете повече
08.06.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“
... научете повече
27.04.2017 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
25.04.2013 - На 24/04/2013 г. в Големия салон на БАН се проведе Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
20.05.2012 - Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“, Варна, 16-20 май 2012 г.
... научете повече
18.04.2012 - Хелмут Шварц - Президент на фондация „Александър фон Хумболт” в България
... научете повече
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019