Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“ | 22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия | 27.07.2017 - Хумболтов колегиум "Humboldtians and Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries". София, 16-18 ноември 2017 г. | 27.04.2017 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 31.03.2017 - Ръководството на Хумболтовия съюз в България свиква редовно отчетно-изборно събрание на Съюза на 27.04.2017 г. |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
25.04.2013 - На 24/04/2013 г. в Големия салон на БАН се проведе Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България

На 24/04/2013 г. в Големия салон на БАН се проведе Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България.

Дневен ред:
1. Отчетен доклад на председателя на ХСБ за периода 2011-2013 г.
2. Отчетен доклад на Контролно-ревизионната комисия за периода 2011-2013 г.
3. Избор на ново ръководство.

След обсъждане на отчетните доклади и обща дискусия, с гласуване беше избрано ръководство на Хумболтовия съюз в България за следващия двугодишен период:

 

Председател: проф. д.х.н. Георги Вайсилов
Заместник-председатели: проф. д.м.н Николай Лазаров
проф. д.фз.н. Савчо Тинчев
Секретар:     доц. д-р Крум Бъчваров
Касиер: доц. д-р Юрий Кълвачев
Председатели на секциите: проф. д.м.н. Радка Аргирова
проф. д.и.н. Диляна Ботева
чл.кор. проф. д.х.н. Христо Цветанов
проф. д-р Гергана Моллова
доц. д-р Милчо Цветков
Контролно-ревизионна комисия:
Председател: проф. д.ф.н. Светла Богданова
Членове: проф. д-р Лора Тасева
доц. д-р Силвия Бойчева


Новини и събития

   Новини Събития   
27.04.2017 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
25.04.2013 - На 24/04/2013 г. в Големия салон на БАН се проведе Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
20.05.2012 - Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“, Варна, 16-20 май 2012 г.
... научете повече
18.04.2012 - Хелмут Шварц - Президент на фондация „Александър фон Хумболт” в България
... научете повече
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2018