Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
04.01.2018 - Престижни български награди за германската фондация „Александър фон Хумболт“ | 22.10.2017 - Почина Димо Платиканов, виден български учен в областта на колоидната химия | 27.07.2017 - Хумболтов колегиум "Humboldtians and Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries". София, 16-18 ноември 2017 г. | 27.04.2017 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 31.03.2017 - Ръководството на Хумболтовия съюз в България свиква редовно отчетно-изборно събрание на Съюза на 27.04.2017 г. |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
20.05.2012 - Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“, Варна, 16-20 май 2012 г.

От 16 до 20 май 2012 г. във Варна се състоя международен Хумболтов симпозиум на тема „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“. В научния форум вземаха участие около 80 утвърдени и млади учени от България, Белгия, Великобритания, Германия, Грузия, Румъния, САЩ, Словения, Турция, Украйна, Унгария и Франция. Симпозиумът е организиран с финансовата подкрепа на фондация Александър фон Хумболт, Бон, Германия.

Това е последният от серия от три научни Хумболтови конференции, посветени на пра- и протоисторията на земите около Черно море. Първите два симпозиума бяха проведени съответно в Тбилиси и Кишинев. За провеждането на последния беше избран град Варна, проучванията в района на който дадоха изключително богата информация за праисторията на Западното Причерноморие и изобщо на Европа (особено важни са проучванията на Варненския халколитен некропол, праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата и праисторическия комплекс Дуранкулак).

Първите два симпозиума подчертаха актуалността, отдавна назрялата необходимост от тези форуми. Преди политическите промени в края на 80-те години на миналия век огромната част от причерноморското пространство беше затворена за активни археологически изследвания и обмен на научна информация; за две десетилетия след промените, макар и бавно, за отделни части от региона се натрупаха резултати от нови изследвания, станаха достъпни и находките от старите проучвания. Всичко това предлага за първи път широка база за принципно нови заключения за историята на един регион на границата между Предна Азия и Европа, който е сред древните иновационни центрове на Стария свят – изявена контактна зона на култури, развивали се при много различни природни условия и поради това представящи различни системи на обществото и материалната култура.Добавени файлове
12_20120604154601_HumboldtUnion_Varna2012.pdf

Новини и събития

   Новини Събития   
27.04.2017 - Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
25.04.2013 - На 24/04/2013 г. в Големия салон на БАН се проведе Отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България
... научете повече
20.05.2012 - Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.): Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten“, Варна, 16-20 май 2012 г.
... научете повече
18.04.2012 - Хелмут Шварц - Президент на фондация „Александър фон Хумболт” в България
... научете повече
За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2018