Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Конференции

27.07.2017 - Хумболтов колегиум "Humboldtians and Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries". София, 16-18 ноември 2017 г.

Хумболтовият съюз в България

в сътрудничество с
посолството на Федерална република Германия в София

и с подкрепата на
фондация „Александър фон Хумболт“ – Германия

организира:

Хумболтов колегиум
Humboldtians and scientific progress in the Central and East European countries
София, 16 – 18 ноември 2017 г.
 

Фондация „Александър фон Хумболт“ ще финансира провеждането на международна конференция от вида на т. нар. Хумболтов колегиум, която ще се проведе в София в периода 16 – 18 ноември 2017 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на колегиума е „Humboldtians and scientific progress in the Central and East European countries“.

Конференцията се организира от ръководството на Хумболтовия съюз в България (ХСБ) и с активната подкрепа на посолството на Федерална република Германия в София (отдел „Наука“).

Едновременно с колегиума ще бъде отбелязан и 25-годишният юбилей на ХСБ. Ще има доклади, които ще разкажат за историята на съюза и за приносите на българските учени хумболтианци за развитието на науката и прогреса у нас.

За всички, и особено за младите учени, ще бъде интересно да чуят лекции на известни изследователи от Германия – носители на престижни награди, в т.ч. наградата за млади учени „София Ковалевская“. В рамките на конференцията ще има лекции и на учени от страни от Централна и Източна Европа – представители на Хумболтовите асоциации в техните страни. Ще има и лекции по важни въпроси за младите изследователи – как се избират най-добрите, как да се спре изтичането на мозъци, как се кандидатства за стипендии на фондация „Александър фон Хумболт“ и др.

Основният акцент на колегиума ще са младите учени. Около 50 млади изследователи от България, Германия, Гърция и Швейцария са заявили желание за участие. Те ще имат възможността да докладват научните си резултати, постигнати под ръководството на или в сътрудничество със свои колеги хумболтианци. Форматът на конференцията предполага участието на учени от различни научни области, поради което докладите ще бъдат разпределени в тематични сесии по видове науки.

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Програма: Предварителната програма ще се актуализира периодично.

Място: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Работни езици: английски и немски.

Публикации: Планира се и отпечатването на книжка с резюмета (Book of abstracts) и сборник с доклади на конференцията (Proceedings). Формата на участие е устно съобщение. Не се предвиждат постерни сесии. От 15.06.2017 стартира събирането на резюметата за участие на младите учени в колегиума. Инструкцията за оформянето им ще намерите тук. Резюметата трябва да са написани на английски или на немски език в зависимост от предпочитанията на младия учен. Селекционна комисия ще ги прегледа и групира по тематични сесии.
Изпращайте резюмета на адрес: kollegavh2017@gmail.com. Моля, посочете в придружаващия имейл дали желаете да отпечатате Вашия доклад в Сборника с доклади от конференцията.
 
СРОКОВЕ
Резюмета: 15/09/2017
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председатели:
Илза Пъжева (България) и Йорг Шенк (Германия)

Членове:
Радка Аргирова, Светла Богданова, Диляна Ботева, Силвия Бойчева, Николина Бурнева, Крум Бъчваров, Георги Вайсилов, Евгени Головински, Огнян Кунчев, Юри Кълвачев, Николай Лазаров, Васил Николов, Петър Петров, Димо Платиканов, Лора Тасева, Христо Цветанов, Милчо Цветков.
 
КОНТАКТИ
Координатор: Илза Пъжева
е-mail: pajeva@biomed.bas.bg
Тел.: +359 889 22 32 41

Секретар: Юри Кълвачев
е-mail: kalvachev@clmc.bas.bg
Тел.: +359 878 45 74 25
Добавени файлове
Preliminary Program

ConceptHumboldtKollegSofia2017.pdf

InstructionsForAbstracts.pdf

Erste_Ankündigung_DE.pdf

First_Announcement_BG.pdf

First_Announcement_EN.pdf

Guidelines_to_the_contributors.pdf

Participants' Guide


За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024